Lưu trữ thẻ: 7 loại thuốc ARV

Thuốc ARV có mấy loại? Loại thuốc ARV nào tốt nhất hiện nay?

Đã là người nhiễm HIV hoặc điều trị PEP, ai chẳng muốn biết rằng thuốc [...]