Lưu trữ thẻ: An Lão

Mua thuốc ARV ở Bình Định tốt nhất

Số ca nhiễm HIV ở Bình Định cũng cả gần ngàn người được thống kê. [...]

Mua thuốc ARV ở Hải Phòng tốt nhất

Cách nay khoảng chục năm, Hải Phòng là địa phương có tỉ lệ nhiễm HIV [...]