Lưu trữ thẻ: bao nhiêu máu đủ lây HIV

Máu bắn lên da lành có lây HIV không?

K.N.H hỏi: thưa bác sĩ, máu bắn lên da lành có bị lây HIV không [...]

Bao nhiêu máu đủ để lây HIV?

L.X.T hỏi: Thưa bác sĩ, bao nhiêu máu đủ để lây HIV? Một giọt máu [...]