Lưu trữ thẻ: bị HIV có làm tiếp viên hàng không được không

Bị HIV có làm tiếp viên hàng không được không?

N.T.T.N hỏi: thưa bác sĩ, em bị nhiễm HIV 3 năm nay và đang điều [...]