Lưu trữ thẻ: bị HIV có phải đi lính nghĩa vụ không

Bị HIV có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

N.C.H hỏi: thưa bác sĩ Thắng, em muốn hỏi bị HIV có phải thực hiện [...]