Lưu trữ thẻ: bị HIV đi Hàn Quốc được không

Bị HIV đi Hàn Quốc được không bác sĩ?

L.G.H hỏi: thưa bác sĩ Thắng, bị HIV đi Hàn Quốc được không ạ? Em [...]