Lưu trữ thẻ: bị HIV làm bác sĩ được không

Bị HIV có làm bác sĩ được không?

L.T.B hỏi: Thưa bác sĩ cho em hỏi: Bị HIV có làm bác sĩ được [...]