Lưu trữ thẻ: bị HIV vẫn phẫu thuật bình thường

Người nhiễm HIV có được phẫu thuật không vậy bác sĩ?

L.K.H hỏi: thưa bác sĩ Thắng, người nhiễm HIV có được phẫu thuật không ạ? [...]