Lưu trữ thẻ: bị lừa tiền

Đã dính HIV lại còn bị lừa tiền

N.H.K hỏi: Thưa bác sĩ Thắng, em đã dính HIV lại còn bị lừa tiền [...]