Lưu trữ thẻ: Cabotegravir dạng tiêm

Tìm hiểu về Cabotegravir dạng tiêm điều trị Prep (LAI CAB Prep)

Cabotegravir là thuốc ARV dạng tiêm bắp, có tác dụng phóng thích chậm. Nó được [...]