Lưu trữ thẻ: Candida ở vùng miệng

Điều trị nhiễm nấm Candida ở người HIV

Bệnh nhân HIV/AIDS rất dễ bị nhiễm nấm Candida. Điều trị nhiễm nấm Candida ở [...]