Lưu trữ thẻ: cảnh báo từ cặp đôi cùng bị AIDS

Lời cảnh báo từ cặp đôi đồng tính cùng bị AIDS

Gần đây lại xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm HIV/AIDS theo cặp đôi đồng tính. [...]