Lưu trữ thẻ: CD4

Tế bào CD4 là gì? Ngưỡng an toàn CD4 là bao nhiêu?

Tế bào CD4 là gì, nó có vai trò quan trọng ra sao trong hệ [...]

Mua thuốc chống phơi nhiễm HIV ở TPHCM

Có nhiều bạn sau khi quan hệ tình dục không an toàn xong lại rất [...]

Uống thuốc ARV bao lâu thì xét nghiệm âm tính?

Uống ARV bao lâu thì xét nghiệm đo tải lượng virus HIV-RNA mới về âm [...]