Lưu trữ thẻ: cứu sống bệnh nhân AIDS

Bị AIDS có cứu được không bác sĩ ơi?

L.D.H hỏi: thưa bác sĩ Thắng, bị AIDS rồi có cứu được không ạ? Bố [...]