Lưu trữ thẻ: Đăk Tô

Mua thuốc ARV ở Kon Tum tốt nhất

Tỉnh Kon Tum hiện có hàng trăm người nhiễm HIV. Dù có nỗ lực của [...]