Lưu trữ thẻ: điều trị ARV tự túc

Chi phí điều trị ARV tự túc có cao không?

K.L.D hỏi: Thưa bác sĩ, chi phí điều trị ARV tự túc có cao không [...]