Lưu trữ thẻ: điều trị PEP bậc 1

Uống PEP có bị kháng thuốc ARV không?

L.S hỏi: thưa bác sĩ uống PEP có bị kháng thuốc ARV không? Ngày trước [...]

Điều trị PEP bằng thuốc Acriptega tốt không?

Điều trị PEP bằng thuốc Acriptega tốt không, có hiệu quả bảo vệ an toàn [...]