Lưu trữ thẻ: dương tính

Tải lượng virus HBV-DNA dương tính mãi phải làm sao?

Bệnh nhân N.X.T hỏi: Thưa bác sĩ, tôi là bệnh nhân mắc viêm gan B [...]