Lưu trữ thẻ: ghế đá

Dính máu ở ghế đá có bị lây HIV?

Chị N.T.Q hỏi: Thưa bác sĩ, sáng nay tôi có ngồi ghế đá ở đầu [...]