Lưu trữ thẻ: giá xét nghiệm CD4

Giá xét nghiệm CD4 của viện Medlatec là 670k

K.B.H hỏi: thưa bác sĩ, giá xét nghiệm CD4 của viện Medlatec hiện nay bao [...]