Lưu trữ thẻ: hiệu quả của PEP

Kết quả tỉ lệ điều trị PEP thành công ở Việt Nam sau 10 năm

Kết quả tỉ lệ điều trị PEP thành công ở Việt Nam sau 10 năm [...]

Hiệu quả của PEP trong quan hệ đồng tính nam – MSM?

Tỉ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng tính nam (MSM) [...]

Hiệu quả của PEP trong Oral sex?

Oral sex là kiểu quan hệ tình dục phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ [...]