Lưu trữ thẻ: kháng thuốc ARV

Kháng thuốc HIV và những điều cần biết?

Kháng thuốc HIV hay chính xác hơn là kháng thuốc ARV điều trị bệnh nhân [...]

Uống PEP có bị kháng thuốc ARV không?

L.S hỏi: thưa bác sĩ uống PEP có bị kháng thuốc ARV không? Ngày trước [...]

Mối quan tâm đặc biệt về đề kháng Acriptega

Thuốc ARV nào cũng có thể bị kháng, Acriptega cũng thế mà thôi. Vậy mối [...]

Ngừng uống thuốc Acriptega thì sao?

Ngừng uống thuốc Acriptega thì sao? Tự nhiên dừng uống thuốc Acriptega có bị nguy [...]

Tại sao phải tuân thủ điều trị ARV?

Điều trị ARV là gì, tại sao phải tuân thủ điều trị ARV? Những người [...]