Lưu trữ thẻ: Malaysia

Trustiva ở Malaysia có tốt không?

N.L.G hỏi: thưa bác sĩ, Trustiva ở Malaysia có tốt không ạ? Em đang sống [...]