Lưu trữ thẻ: acid lactic > 10 mmol/l

Acriptega gây nhiễm toan lactic?

Nhiễm toan lactic là một biến chứng nguy hiểm khi dùng thuốc ARV. Acriptega gây [...]