Lưu trữ thẻ: acyclovir

Điều trị Herpes Zoster ở người HIV

Điều trị Herpes Zoster ở người HIV là gì? Herpes Zoster có thể gây nên [...]

Điều trị Herpes Simplex ở người nhiễm HIV

Điều trị Herpes Simplex ở người nhiễm HIV có gì khác so với người bình [...]