Lưu trữ thẻ: biến chứng rất hiếm gặp

Acriptega gây nhiễm toan lactic?

Nhiễm toan lactic là một biến chứng nguy hiểm khi dùng thuốc ARV. Acriptega gây [...]