Lưu trữ thẻ: hạch to

Điều trị bệnh do nấm Talaromyces marneffei ở người HIV

Bệnh do nấm Talaromyces marneffei (tên cũ là Penicillium marneffei) là gì? Điều trị bệnh [...]