Lưu trữ thẻ: bị HIV đi Nhật Bản

Bị HIV có đi Nhật Bản được không bác sĩ?

T.T.N.K hỏi: thưa bác sĩ, em bị HIV đang điều trị ARV được 3 năm. [...]