Lưu trữ thẻ: dừng uống thuốc ARV

Uống ARV điều trị HIV trong bao lâu thì dừng?

N.K.L hỏi: thưa bác sĩ Thắng, uống ARV điều trị HIV trong bao lâu thì [...]